Petrovaradin - petrovaradinska tvrdjava - vracanje starog sjaja - prezentacija je u izradi molimo vas da procitate obaveštenje
 
 
 
O B A V E Š T E NJ E
 
Projektom petrovaradin.rs je predvidjena afirmacija "Petrovaradina" i njegove kulturne baštine, kako turisticke destinacije tako i lokalnih servisa od interesa gradjana Petrovaradina, uz pomoc dokumentovanja postojeceg i razvojem novih informativnih sadržaja.
Nemestic studio poziva institucije, grupe gradjana, zainteresovane individualce i entuzijaste da nam se jave i da tom prilikom ponude ideje, kompetentnost i kreativnost kako bi se prikljucili projektu.